Wat is yoga eigenlijk?

De term yoga komt uit het Sanskriet en betekent "verenigen", "in overeenstemming brengen met De Allerhoogste bewuste Persoon". Het is de gemeenschappelijke methode waarin de grote Indische wijsgerige en godsdienstige systemen, zoals de samkhya, de vedanta, de vajrayana en de tantra, hun praktische toepassing vinden. Al die godsdienstige systemen hebben als doel gemeen de innerlijke bevrijding {svarup) en verlichting (dhyana) van de mens na te streven.

zonnegroet
De yoga zoals we die nu kennen, is gebaseerd op de sutra’s van Patanjali. Het is niet duidelijk of Patanjali een persoon was, of dat meerdere personen schuil gingen achter deze naam. Het is zelfs niet precies te zeggen wanneer Patanjali leefde (schattingen lopen uiteen van 5000 voor Chr. tot 300 na Chr.) In de sutra’s (letterlijk vertaalt uit het Sanskriet: draden) staan aanwijzingen hoe je verlichting kunt bereiken. Kort gezegd komt het erop neer je hoofd vrij te maken van gedachten, zodat je in contact kunt komen met je ziel , je Zelf, het onsterfelijke deel in jou.

De lichaamsbewegingen en -houdingen die door de meeste mensen worden gezien als het belangrijkste onderdeel van yoga, is in werkelijkheid maar een klein onderdeel van de yoga. Door je fysieke lichaam onder controle te brengen en te beheersen, is het makkelijker om ook je geest te kunnen beheersen. En omdat de meeste Westerlingen al een aardig kluif hebben aan het in conditie brengen en houden van hun fysieke lichaam, is met name de fysieke vorm van yoga bij ons heel populair geworden.

In de huidige Westerse praktijk is Yoga een bewegingsvorm die erop gericht is je lichaam beter aan te voelen en te beheersen. Yoga leert je spanningen in je lichaam los te laten. Dat kan fysieke spanning zijn, maar ook emotionele of energetische spanning. Centraal in de yoga staan asana’s, houdingen die erop gericht zijn bepaalde spiergroepen te verstevigen waardoor een juiste lichaamshouding wordt bereikt. Daarnaast werken de houdingen door op verschillende energieniveau’s van het lichaam. Ademhalingsoefeningen, meditatie en ontspanning maken ook deel van yoga.

Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van yoga die je kunt beoefenen. Bij de een ligt de nadruk meer de uitvoering van de houdingen (asana’s), bij de ander staat meditatie, of het leven volgens de aanwijzingen van een goeroe centraal.


Wat is Dru Yoga?

Dru Yoga richt zich heel bewust op het loslaten van energieblokkades in het lichaam. Het kent uitgekiende series vloeiende bewegingen en houdingen (EBR’s genaamd) die zorgen voor een optimale doorstroming. Hierdoor voel je je fitter en meer ontspannen.

Door een zo’n optimaal mogelijk effect van de bewegingen te krijgen, worden houdingen op een ‘zachte’ manier uitgevoerd, zonder gewrichten en spieren te overbelasten of te overstrekken.

Daarnaast wordt sterk de nadruk gelegd op het aanleren van een goede lichaamshouding. De centrale houdingsspieren in het buik-, onderrug- en bekkengebied worden hiervoor versterkt.

Omdat veel met de hartenergie gewerkt wordt, wordt Dru Yoga ook wel de ‘Yoga van het hart’ genoemd. Liefde voor jezelf en voor anderen staat centraal.

Dru yoga is door haar ‘zachte’ aard en intensieve individuele begeleiding ook geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking . De focus tijdens het beoefenen van Dru Yoga ligt op de stroming van energie door het lichaam. Indien een houding fysiek niet haalbaar is of niet prettig aanvoelt, wordt de houding aangepast aan de mogelijkheden van de cursist, waarbij gestreefd wordt toch een zo’n optimaal mogelijk effect van de oefening te bereiken.

Maar ook als je wel in een goede conditie bent is Dru Yoga bijzonder fijn om te doen. Dru Yoga betekent op een ontspannen manier met je lichaam bezig zijn, en tegelijkertijd werken naar een grotere flexibiliteit op zowel fysiek als mentaal vlak. Dru yoga kan zowel in groepsverband als individueel beoefend worden.